Brassica oleracea 'Quickstar F1' plant © copyright  

Brassica oleracea 'Quickstar F1'

Koolrabi Quickstar F1

Dit ras is speciaal ontwikkeld voor kwekers maar ook zeer geschikt
voor de hobby tuinder.
Quickstar is een fi jnbladig ras dat forse, witte, bovengrondse
knollen vormt . Het ras is geschikt voor alle teelten in de kas, platte
bak en in de vollegrond. Zeer gemakkelijk oogstbaar dankzij de
lange stengelvoet.
Zaaien: in de kas of bak: half februari, uitplanten half maart op
30 x 30 cm. Vroege vollegrondteelt: half februari zaaien onder
glas, eind maart uitplanten. Overige vollegrondteelten zaaien vanaf
maart t/m juli. Uitplanten na ongeveer 4 weken. Zorg dat de grond
voldoende vochtig blijft om groeistoornissen te voorkomen. Niet
te veel bemesten; een rustige gelijkmatige groei is het best.
Oogsten: bij teelt in kas of bak ca. half mei. Bij vroege vollegrondteelt
begin juni. Oogst als de knol een doorsnede van 7-8 cm heeft.

Beschikbaar vanaf 1 november 3,99
per stuk / maat ca. 125 zdn