Eucomis 'Glow Sticks'

Eucomis 'Glow Sticks'

flowering : 0-0
height : - cm
where to plant :

OUT OF STOCK

where to plant Eucomis 'Glow Sticks'

  • height: - cm
  • flowering:

botanical information about Eucomis 'Glow Sticks'


Eucomis

OTHER COOL PLANTS