Euphorbia hypericifolia 'Diwallii'

Euphorbia hypericifolia 'Diwallii'

size P 10,5
quantity
Ref 33186.52

where to plant Euphorbia hypericifolia 'Diwallii'

  • height: - cm
  • flowering:

botanical information about Euphorbia hypericifolia 'Diwallii'


Euphorbia

OTHER COOL PLANTS