Iris foetidissima 'Fructo Albo'

iris

Iris foetidissima 'Fructo Albo' plant © gardenmedia / coolplants  

iris

Iris foetidissima 'Fructo Albo'

flowering : -
height : 0-0 cm
where to plant :

NEW
8,00
per Unit / size P9
quantity
normally in stock
Ref 31739.47

where to plant Iris foetidissima 'Fructo Albo'

  • height: 0-0 cm
  • flowering:

botanical information about Iris foetidissima 'Fructo Albo'

  • Botanical name: Iris foetidissima 'Fructo Albo'
  • Genus: Iris
  • Family: Iridaceae
  • Other names: stinkend lis - iris - Iris - Schwertlilien
  • synonyms: Iris foetidissima 'White Seeded'